Blog

YÖS Kabul Şartları Nelerdir?

YÖS'e Kabulde İstenilen Şartlar

YÖS sınavı, ülkemizdeki üniversitelerde yüksek okul veya fakülte eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu, çifte vatandaş, mavi kartlı durumunu taşıyan öğrencilerin girmesi gereken akademik sınavdır. Her sınavda olduğu gibi YÖS kabul şartları bulunmaktadır. Kabul şartlarını yerine getiremeyen adaylar sınava başvuramaz, tercih yapıp üniversitede okuyamaz. Lise sonda okuyan veya lise mezunu olanların girebileceği sınav, yabancı öğrenci kontenjanı ayıran devlet ve özel üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

2010 yılına kadar ÖSYM tarafından hazırlanan merkezi bir sınav olarak uygulanan sınav, günümüzde farklı üniversiteler bünyesinde, farklı tarihlerde yapılır. YÖS için kabul şartları  genel olanlar dışında üniversitelerin kendi belirledikleri ek maddelerinde eklenmesiyle değişiklik gösterebilir. Hangi üniversitenin sınavına girilecekse resmi web sitesinden kayıt şartlarına bakılmalıdır. Kabul şartlarını yerine getirmeyen adayların üniversiteye alınmayacağı unutulmamalıdır.

ankara sat kursları

YÖS'e Kimler Başvurabilir ?

YÖS'e Kimler Başvuramaz ?

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Yabancı uyruklu iken, sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • T.C. vatandaşı olup ortaöğretimlerinin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretimlerinin tamamını KKTC hariç dış ülkede Türk okullarında tamamlayanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ından Türk vatandaşlığından çıkma izni alıp mavi kart sahibi olanlar,
 • KKTC vatandaşı olup ortaöğretimini orada tamamlayıp, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.
 • T.C. vatandaşı olup orta öğretiminin tamamını Türkiye’ de tamamlayanlar,
 • T.C. vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını KKTC‘ de tamamlayanlar,
 • Uyruğundan biri KKTC olup GCE AL sonucuna sahip olmayan adaylar,
 • Disiplin suçu nedeniyle yükseköğrenim kurumundan çıkarılma cezası alanlar
 • Türkiye’deki yabancı liselerde öğrenim gören T.C. vatandaşları,
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen kültürel değişim programı gibi düzenlemelerdeki burslardan yararlanmış olanlar,
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. vatandaşı olanlar, yurtdışında orta öğrenimlerini bitirenler hariç.

YÖS Sınavına Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurularda kullanılacak belgeler üniversitelerin YÖS sınavıyla ilgili açıklamalarının bulunduğu resmi sitelerine göre düzenlenmelidir. Sınavlarda başarılı olunsa bile Türk liselerinin veya Türk liselerine denk olan okulların herhangi birisinde son sınıfı okumak veya benzeri bir okuldan mezun olmak YÖS kabul şartları arasındadır. Bunun dışında YÖS’lü öğrencinin üniversiteye kabul edilebilmesi için sınav sonrasında tercih ettikleri üniversitelerin yetkili birimlerinin başvuru için koştukları şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurulardaki belgelerin Türkçe değilse yetkili makamlar tarafından çevirilmesi, noter veya eğitim ateşesi onayı taşıması gerekmektedir. Unutmayın YÖS’e kabulde eksik belge ve başvuru formundaki bir yanlış sınav iptaline kadar gidebilir.

YÖS sınavında Matematik, Geometri, IQ sorularından oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testinden başarılı sonuç elde edilmesini bütün üniversiteler istemektedir. Bazı üniversiteler, YÖS şartlar ve koşulları arasına Türkçe testinden geçerli puan alınmasını koymaktadır. Başvuru yaparken sıkıntı yaşamamak için hangi üniversitelerin Türkçe testinden başarı istedikleri öğrenilmelidir. O üniversitelerden kabul almak isteyenler hazırlık sürecinde Türkçe dersi almalı ve testi başarı ile yapmalıdır.